POL74

Firma POL 74 byla založena v roce 1962 jako řemeslnická dílna, ale brzy se stala industriální realitou s estetickými a technologickými cíli. Továrna je umístěna v Brianze (severní Itálie), velmi známá oblast italského designového nábytku.

Filozofie továrny je založena na dvojí volbě udržování řemeslné úpravy na jedné straně je hledání nových technologických řešení na straně druhé je cílem poskytnout vysoce kvalitní produkt, který uspokojí rostoucí potřeby každodenního života. Inovace a experimentalismus spolu s 50letou zkušeností jsou tedy základem každého modelu.
Výrobu hlídají pracovníci a nezávislí italští architekti a designéři. Naši zaměstnanci, složení z  pracovníků s dlouholetými zkušenostmi a specializovanými pracovníky, studují každý projekt, osobně sledují výrobu a testují výsledky svých výzkumů přímo v naší kanceláři pro projekt a vývoj.