MONTBEL COLLECTION

Když vybíráme dřevo, začne se vyvíjet cesta formovaná znalostí, vášní a respektem k přírodě. Výběr dřeva se uskutečňuje procesem kontrolovaného odlesňování.
Každý protokol se stane architekturou sídla a současně lidem dává staré privilegium vztahů.
Je to jen zkušenost člověka, která umožňuje nejlepší využití dřeva. Taková cesta výlučné kvality zakotvuje tradici výrobců skříní,
která přeměňuje surovinu na ručně vyráběné, řemeslné výrobky prostřednictvím cyklu zpracování a obrábění, který je zcela vlastní.
Vnitřní výrobní cyklus zajišťuje oděvy pro naše sbírky prostřednictvím procesu přizpůsobení, který nás odlišuje díky naší péči o detaily a kvalitě použitých materiálů.
Náše odhodlání při navrhování se stává filozofií výrobku připraveného k nošení, který ztělesňuje ruční práci, zkušenosti a smyslnost.