PRIANERA

Historie a tradice mají nesmírnou hodnotu, přispívají k zachování identity, spojení s územím a kulturou komunity. Jejich ruční podstata a "know-how", které se vyvýjeli v čase, najdou svůj základní princip v řemeslné výrobě a ve svém tvůrčím vývoji až do dnešního zpracovatelského průmyslu.

Se svou značkou Prianera vyjadřuje dědictví rodiny, která společnost založila. Všechny zkušenosti, které zaměstnanci získali během desetiletí činnosti, spolu s jejich závazkem a vášní, odliší kvalitu svých výrobků a silný charakter odvážného myšlení tím, že se snaží udržet si živou kvalitu řemesel přes designovou produkci, v exkluzivně italském prostředí.

Tvar a funkce, estetický výzkum a technický výzkum materiálů, ergonomie a trvanlivost výrobků. Ke všem těmto aspektům společnost věnuje pozornost a péči, a to i díky neustálé spolupráci s profesionálními architekty a designéry, kteří představují spojení mezi společností a světem tvořivosti.