TOSATO

Argante Tosato, expert na práci se dřevem, který v roce 1946 otevřel svoji první řemeslnou dílnu na výrobu nábytku na zakázku.
Argantův um následoval i jeho syn Tizian. Ten se díky učení svého otce, i na základě zkušeností získaných v průběhu let, rozhodl s pomocí své manželky Marie otevřít v roce 1983
vlastní firmu. Společně investovali do tvorby značky Made in Italy luxusním, vysoce kvalitním nábytkem jedinečného designu.